Dejte svým datům význam

Podpořte svá rozhodnutí správnou analýzou dat
Objevte naše služby

Co děláme

Vidíme vaše potřeby.

Nabízíme analytické, statistické, konzultační a dataminingové služby na míru vašemu projektu.
Nabízíme služby, které zefektivní váš business.

Prodáváme software z řad IBM SPSS, který poskytuje komplexní řešení pro práci s daty a optimalizuje výkonnost vašeho podnikání.

Poznejte naše služby
Scrollujte níže

01 / detekce podvodů

Chraňte svůj bussiness s naším automatizovaným systémem na včasnou detekci podvodů. Zamezte finančním ztrátám, zrychlete procesy, zefektivněte práci kontrolních orgánů. Software vyvineme společně s vámi na míru vašim potřebám.

Analýza rizik

Snižte dopady kreditního rizika a předejděte vzniku problémů.  Zachovejte co nejvyšší zisk a predikujte kriminální činnost.

Equa bank
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS)
Centrum dopravního výzkumu (CDV)
Dětské kardiocentrum 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
Univerzita Pardubice

Prediktivní údržba

Minimalizujte náklady na nečekané havárie, nadbytečné kontroly a údržbu zařízení s pomocí našeho dataminingového programu IBM SPSS Modeler.

Analýza chování zákazníků

Poznejte své současné zákazníky, zvyšte jejich hodnotu a zabraňte jejich odlivu. Zefektivněte vaše marketingové kampaně a získejte nové kvalitní zákazníky. 

Analýza prodejů

Pochopte nákupní vzorce chování svých zákazníků a díky jejich analýze optimalizujte a zefektivněte cílení svých marketingových kampaní.

Analýza zdravotnictví

Využijte statistické metody k získání klíčových informací pro váš medicínský výzkum, či publikační činnost a objevíte netriviální souvislosti mezi jednotlivými faktory ovlivňující nemoci.

Statistická analýza dat

Interpretujte a využívejte svá data efektivněji s pomocí našich analýz. Rozumíme, jak důležité je pochopit informace, které data obsahují.

Konzultace

Diskutujte své aktuální projekty či statististické a data minigové postupy s odborníky z Acrea. Získejte profesionální insight našeho týmu vysoce kvalifikovaných analytiků.

Konzultace zdarma