Analýza chování zákazníků

Získejte nové zákazníky při nižších nákladech. Mějte přehled co vaši zákazníci chtějí. Segmentujte je a přizpůsobte služby jejich potřebám.

Akvizice zákazníků

Buďte efektivní při získávání nových zákazníků, kteří jsou pro prodejní organizace klíčoví. Zjednodušte a zlevněte váš akviziční proces.

Akvizice zákazníků

Ušetřete čas i náklady na marketingové kampaně. Získejte nové zákazníky a efektivně budujte image značky pomocí statistických a data miningových metod.

Cross sell/Up sell

Cross sell/Up sell

Na základě analýzy pojmenujeme faktory, které určují chování zákazníka. Vytvoříme pro vás algoritmus, který vám pomůže při skórování zákazníků a odhalí nejvýznamnější faktory vedoucí k nákupu. 

Pro efektivní cross a up selling je klíčové správné načasování a umístění zboží. Aplikujte efektivní strategii, se kterou docílíte spokojenějších zákazníků, vyššího obratu a zisku.

Analýza odchodovosti zákazníků (churn)

Snížení odchodovosti zákazníků představuje velký potenciální zdroj příjmů pro každou firmu.

Analýza odchodovosti zákazníků

Udržte zákazníka a získejte tak konkurenční výhodu. Formou klasifikačních metod zjistíme příčiny i pravděpodobnost jejich odchodu. Díky této analýze získáte funkční řešení pro tvorbu efektivních produktových a retenčních kampaní. 

Segmentace zákazníků

Segmentace zákazníků

Nastavte úspěšnou strategii v marketingové komunikaci. Ušetřete díky přesnému zacílení kampaní na vaše zákazníky. 

Segmentace zákazníků je dynamickým procesem, který zajišťuje přesné oslovení cílových skupin vašich marketingových kampaní.

Rádi vám pomůžeme!

Nenašli jste přesně to, co jste hledali? Nevadí! Podívejte se na ostatní služby, které nabízíme, anebo nás kontaktujte přímo na e-mailu: sluzby@acrea.cz nebo telefonu: +420 234 721 400.

Konzultace zdarma